Follow Me เทคโนโลยีเพื่อคงความหอม ที่หอมยาวนานกว่าน้ำหอมทั่วไป

กดแชร์
Share

จากที่เราทดสอบความคงทนของกลิ่นหอมมาหลายต่อหลายครั้งจากในห้องปฏิบัติการ และจากคลิปที่ได้รับชมกันไปผ่านทางเวปไซด์ จนเรามั่นใจคุณภาพก่อนส่งต่อถึงมือผู้บริโภค

Follow Me เราได้นำเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้กลิ่นหอมนั้นติดทนยาวนานขึ้น ด้วยนวัตกรรมด้าน “นาโน เอนแคปซูเลชัน (Nano-encapsulation)” ระดับโลก ซึ่งเป็นการสร้างเปลือกห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ ใช้เป็นระบบกักเก็บแบบ  double barrier เป็นการปลดปล่อยผ่านทั้งการแตกพันธะเคมีและการแทรกตัวผ่านเปลือกอนุภาคนาโนออกมาในระดับนาโนเมตรที่ (10 กำลังลบ 9)

นาโน เอนแคปซูเลชัน ถูกนำมาใช้เพื่อ แก้ปัญหาความไม่เสถียรของสาร และควบคุมภาวะการปลดปล่อยสารที่ถูกกักเก็บไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระยะเวลาที่ต้องการ ทำให้กลิ่นที่ได้มีความหอมที่ซับซ้อนปละคงทนต่อสภาวะมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัด หรือร้อนชื้น แสงแดดและมลภาวะ ซึ่งเป็นที่มาของความเสื่อมของผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ธรรมชาติถูกนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับนาโน ช่วยตรึงกลิ่นไว้นานยิ่งกว่าเดิมถึง 300 เท่า และมิตรต่อร่างกายคน  สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการระคายเคืองผิว และ นาโน เอนแคปซูเลชัน นี้ยังมีความสามารถพิเศษ ที่สามารถเก็บปริมาณความความจุได้มากกว่าเดิมถึง 6 เท่า เสถียรภาพสูงไม่เปราะแตกง่าย มีความคงตัวสูงอย่างมีนัยสำคัญ

จึงทำให้น้ำหอมของเราให้กลิ่นหอมที่ยาวนานมากกว่า 8-10 ชั่วโมง

กดแชร์
Share